Skapa miljöfördelar med pallkragar av trä

Om du driver ett företag finns det flera miljöfördelar i att använda pallkragar av trä för varutransporter. Denna typ av pallkrage är tillverkad av återvunnet trä, vilket gör dem miljövänliga och hållbara. Du kan som företagare också minska transporternas miljöpåverkan på andra sätt.

Med många tillgängliga pallkragar i olika utföranden har du möjlighet att välja den modell som har lägst påverkan på miljön. En lättviktspallkrage kräver mindre material för att behålla sin stabilitet och styrka, vilket gör den till ett bra komplement till en mer traditionell pallkrage. Pallkragarna kan återanvändas till odling, vilket gör miljöavtrycket ännu lägre.

Pallkragarnas flexibilitet

Pallkragar är en standardiserad och beprövad produkt som sedan femtiotalet har använts för att transportera gods på olika sätt. De skapar en lastsäkring för gods som transporteras på lastpall, vilket ger stora möjligheter att variera lasten i höjd. Det är möjligt att sammanfoga pallkragarna ovanpå varandra under transporten. När de inte används för godstransport går det att vika dem diagonalt och de tar därmed liten plats.

Användningsområden för pallkragar inkluderar:

  • Godstransporter
  • Odling
  • Lagerförvaring
  • Inredning

Det mest vanliga området där pallkragar används är för transporter, men det går också att använda dem till odling. Många trädgårdsentusiaster ställer pallkragarna direkt på gräsmattan och lägger i en bra planteringsjord samt egen kompost. En pallkrage kan också användas till lagerhållning för olika föremål som leksaker, verktyg och säsongsartiklar. Det har under senare år blivit populärt att använda pallkragar till inredningen, till exempel som en soffa fylld med dynor och filtar.

Fördelen med att använda pallkragar i trä är att det är lätt att byta ut delar av kragen. Detta gör att den här typen av förpackningslösning är enkel att underhålla. En pallkrage kan potentiellt användas i minst tio år. Med vikta pallkragar skapas en kompakt transport samtidigt som de ger ett bra skydd. De tål höga belastningar som orsakas av vertikalt och lateralt tryck, vilket resulterar i mindre spill och slöseri under transporten.

Miljövänliga transporter

Ett beslut från riksdagen säger att utsläppen från transportsektorn behöver minska med minst 70 procent fram till år 2030. Samtidigt har uppskattningar gjorts där godstrafiken förväntas öka med 40 procent under denna period. Utsläppsminskningar behöver ske på alla nivåer i samhället, både via statliga beslut, i regioner och kommuner samt på individnivå. För att minska utsläppen har Kungsbacka infört samordnade transporter via en distributionscentral. Detta ska ge en tryggare trafikmiljö runt förskolor och skolor.

Minska transportutsläppen

Samhällets transporter har en stor klimatpåverkan vilket kräver en stor omställning. Utsläppens klimatpåverkan beror på hur mycket drivmedel fordonen förbrukar i drift och hur långt de färdas. Transporternas klimatpåverkan kan minska genom att andelen körda fordonskilometer går ner. Det behövs då en förbättrad energieffektivitet i fordonen samt ett mer transporteffektivt samhälle. Detta innebär att tillgängligheten ökar på andra sätt än med lastbil, flyg och bil. Det kan betyda en ökad digital kommunikation samt en bättre samhällsplanering som främjar täthet och närhet. En resa som sker med cykel istället för med bil minskar kilmatpåverkan i högre grad än om resan sker med elbil istället för fossildriven bil.